चैन स्नॅचिंग चे २५ गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांना अटक..! पो.नि.आहेर यांनी LCB चा पदभार स्वीकारताच केली धडक कारवाई

spot_img

चैन स्नॅचिंग चे २५ गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांना अटक..! पो.नि.आहेर यांनी LCB चा पदभार स्वीकारताच केली धडक कारवाई

अहमदनगर प्रतिनिधी (दि.५ एप्रिल):-कर्नाटक,गोवा व महाराष्ट्र राज्यातील कोपरगांव,शिर्डी,लोणी व संगमनेर येथील महिलांचे गळ्यातील सोन्याचे दागिने बळजबरीने ओढुन चैन स्नॅचिंग चोरी करणारे तीन आंतरराज्य सराईत आरोपींची टोळी 13.2 तोळे (132 ग्रॅम) वजनाचे सोन्याचे दागिने,एक स्कॉर्पिओ व दोन स्पोर्ट्स बाईक असा एकुण 18,42,000/- (आठरा लाख बेचाळीस हजार) रुपये किंमतीचे मुद्देमालासह जेरबंद करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले आहे.

अहमदनगरची कारवाई.घटनेतील हकिगत अशी की,दि. 30/10/2022 रोजी फिर्यादी श्रीमती.नागरत्नम्मा डोडय्य (वय 44, रा. हुसदुर्गा,जिल्हा चित्रदुर्गा,राज्य कर्नाटक) या आडगांव रोड,खंडोबा मंदीरा जवळ,राहाता येथुन त्यांचे कुटूंबियासह श्री.साईबाबा मंदीर,शिर्डी येथे दर्शनासाठी रस्त्याने पायी जात असतांना पल्सर मोटार सायकलवर अनोळखी दोन इसम येवुन, मोटार सायकलवर पाठीमागे बसलेल्या इसमाने फिर्यादीचे गळ्यातील मंगळसुत्र ओढुन तोडून बळजबरीने चोरुन नेले आहे.सदर घटने बाबत लोणी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 508/2022 भादविक 392, 34 प्रमाणे आरोपी विरुध्द जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.नमुद घटना घडल्यानंतर श्री. राकेश ओला,पोलीस अधिक्षक,अहमदनगर यांनी पोनि/श्री.दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा अहमदनगर यांना  उघड गुन्हा उघडकीस आणणे करीता पथक नेमुण समांतर तपास करुन कारवाई करणे बाबत आदेश दिले होते.

नमुद आदेशा प्रमाणे पोनि/श्री.दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सपोनि/गणेश वारुळे, पोसई/सोपान गोरे, सफौ/भाऊसाहेब काळे, पोहेकॉ/विजयकुमार वेठेकर, विश्वास बेरड, दिनेश मोरे, संदीप घोडके, देवेंद्र शेलार, पोना/शंकर चौधरी, संदीप दरदंले, विशाल दळवी, संदीप चव्हाण,संतोष लोढे, रवि सोनटक्के, लक्ष्मण खोकले, दिपक शिंदे, पोकॉ/रणजीत जाधव,जालिंदर माने, मयुर गायकवाड, रविंद्र घुगांसे, आकाश काळे, मेघराज कोल्हे व चापोहेकॉ/चंद्रकांत कुसळकर अशा पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे पथक नेमुन ना उघड गुन्ह्यातील आरोपींची माहिती व शोध घेणे बाबत सुचना व मार्गदर्शन करुन पथकास लागलीच रवाना केले.

स्थागुशा पथक कोपरगांव, शिर्डी परिसरात फिरुन ना उघड गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेत असताना पोनि/श्री. दिनेश आहेर,स्थागुशा, अहमदनगर यांना गुप्तबातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, महिलांच्या गळ्यातील मंगळसुत्र चोरी करणारा आरोपी नामे सोमनाथ चोभे हा (कोळपेवाडी,ता.कोपरगांव) येथे त्यांचे राहते घरी येणार आहे आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर बातमी मिळाल्याने पोनि.

आहेर यांनी सदर माहिती पथकास कळवुन खात्री करुन कारवाई करणे बाबत सुचना दिल्या. पथकातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी आरोपीचे राहते घरा जवळ जावुन सापळा लावुन थांबलेले असतांना बातमीतील वर्णना प्रमाणे एक संशयीत इसम स्कॉर्पिओ गाडीतुन उतरुन घराकडे येताना दिसला पोलीस पथकाची खात्री होताच त्यास शिताफीने ताब्यात घेतले.ताब्यात घेतलेल्यास इसमास पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्याने त्याचे नाव 1) सोमनाथ मधुकर चोभे(वय 33,मुळ रा.अशोक नगर,ता. श्रीरामपूर हल्ली रा.कोळपेवाडी, ता.कोपरगांव) असे असल्याचे सांगितले.

त्याचेकडे वर नमुद गुन्ह्याबाबत विचारपुस करता सुरुवातीस तो समाधानकारक उत्तरे न देता उडवा उडवीची उत्तरे देवु लागला.त्यास अधिक विश्वासात घेवुन सखोल चौकशी केली असता त्याने कोपरगांव,शिर्डी,लोणी व संगमनेर परिसरात साथीदारासह चैन स्नॅचिंग गुन्हे केले असुन सदर गुन्हे करण्यासाठी स्कॉर्पिओ गाडीचा वापर करुन गुन्ह्यातील चोरी केलेले सोने त्यांचे साथीदारांकडे असले बाबत माहिती दिली.त्यांचे इतर साथीदारांची नाव व पत्ते विचारले असता त्याने त्यांची नावे 2)सिध्दार्थ बारसे, मुळ रा.अशोक नगर,ता.श्रीरामपूर 3) नाना चव्हाण रा. कोळपेवाडी,ता.कोपरगांव असे असल्याचे सांगितल्याने पथकाने त्यास ताब्यात घेवुन लोणी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 508/2023 भादविक 392, 34 या गुन्ह्यात हजर केले.

दरम्यान आरोपी नामे सोमनाथ चोभे याने सांगितलेले साथीदारांचा शोध घेत असतांना पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांना गुप्तबातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की,वर नमुद गुन्ह्यातील चोरी केलेले सोने विक्री करण्यासाठी दोन इसम कोपरगांव ते कोळपेवाडी रोडवर येणार आहेत आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने पोनि/श्री.दिनेश आहेर यांनी पथकास तात्काळ पंचाना सोबत घेवुन बातमीतील नमुद ठिकाणी जावुन खात्री करुन कारवाई करणे बाबत आदेश दिले.

पथकातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी कोळपेवाडी रोडवर जावुन सापळा लावुन थांबलेले असतांना दोन मोटार सायकलवर दोन संशयीत इसम येतांना दिसले पोलीस पथकाची खात्री होताच त्यांना हात दाखवुन थांबण्याचा इशारा करताच त्यांना पोलीस पथकाची चाहुल लागताच ते यु टर्न घेवुन मोटार सायकलवरुन पळुन जावु लागले लागलीच पथकातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी त्यांचा पाठलाग करुन त्यांना शिताफीने ताब्यात घेवुन पंच व पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांना त्यांची नाव व गांव विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे 2)सिध्दार्थ रमेश बारसे, वय 33, मुळ रा. अशोक नगर,ता.श्रीरामपूर हल्ली रा.वावी,ता.सिन्नर, जिल्हा नाशिक,3)नाना भाऊसाहेब चव्हाण,वय 25, रा.कोळपेवाडी,ता.कोपरगांव असे असल्याचे सांगितले. त्यांची पंचासमक्ष अंगझडती घेतली असता त्यांचे कब्जात सोन्याचे दागिने व दोन मोटार सायकल मिळुन आल्या त्याबाबत ताब्यातील संशयीतांकडे विचारपुस करता त्यांनी कोपरगांव, शिर्डी,लोणी व संगमनेर परिसरात चैन स्नॅचिंग करुन चोरी केलेले सोने विक्री करण्यासाठी आणल्याचे माहिती दिली.

त्यावरुन अहमदनगर जिल्हा गुन्हे अभिलेख पडताळणी करता खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल असले बाबत खात्री केली असता चार गुन्हे उघडकिस आले आहेत.आरोपीने दिलेल्या कबुली अनुषंगाने अहमदनगर जिल्हा गुन्हे अभिलेख तपासले असता खालील प्रमाणे एकुण -04 दाखल गुन्हे उघडकिस आले आहेत.

अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम

1)लोणी 508/2022 भादविक 392, 34

2)कोपरगांव शहर 117/2023 भादविक 392

3)शिर्डी 179/2023 भादविक 394, 34

4)संगमनेर शहर 208/2023 भादविक 392, 34

वरील चार गुन्ह्यात चोरीस गेलेले 7,92,000/- 13.2 ग्रॅम (132 ग्रॅम) वजनाचे सोन्याचे दागिने, 6,00,000/- रुपये किंमतीची स्कॉर्पिओ, 4,50,000/- रुपये किंमतीच्या सुझूकी आपाच्या दोन मोटार सायकल असा एकुण 18,42,000/- (आठरा लाख बेचाळीस हजार) रुपये किंमतीचा मुद्देमाल आरोपींचे ताब्यात मिळुन आल्याने त्यांना लोणी पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 508/2022 भादविक 392, 34 या गुन्ह्यात पुढील कायदेशिर कारवाई करीता हजर केले आहे.पुढील कारवाई लोणी पोलीस स्टेशन करीत आहे. आरोपी नामे सोमनाथ मधुकर चोभे हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द अहमदनगर,पुणे व नाशिक जिल्ह्यात मोक्का,दरोडा, दरोडा तयारी,जबरी चोरी व विनयभंग असे गंभीर स्वरुपाचे एकुण -25 गुन्हे दाखल असुन त्यापैकी चार गुन्ह्यात फरार आहे.ते खालील प्रमाणे

अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम

1)नाशिक रोड, नाशिक 283/2014 भादविक 392, 34

2)आदर्शनगर, राज्य कर्नाटक 33/2016 भादविक 399, 402

3)उपनगर, जिल्हा नाशिक 290/2016 भादविक 392, 34

4)तोफखाना,अहमदनगर 286/2017 भादविक 395

5)तोफखाना, अहमदनगर 296/2017 भादविक 395

6)तोफखाना, अहमदनगर 301/2017 भादविक 395

7. तोफखाना, अहमदनगर 530/2017 भादविक 392, 34

8)राहुरी, अहमदनगर 80/2017 भादविक 399, 402 (फरार)

9)श्रीरामपूर शहर, अहमदनगर 281/2018 भादविक 392, 34

10)श्रीरामपूर शहर, अहमदनगर 824/2018 आर्म ऍ़क्ट 3/25

11)एमआयडीसी भोसरी, जिल्हा पुणे 64/2018 भादविक 392, 34

12)देहुरोड, जिल्हा पुणे 35/2018 भादविक 392

13)निगडी, जिल्हा पुणे 36/2018 भादविक 392,34

14)निगडी, जिल्हा पुणे 834/2018 भादविक 392, 34

15)हिंजवडी, जिल्हा पुणे 239/2018 भादविक 392, 34

16)हिंजवडी, जिल्हा पुणे 282/2018 भादविक 392,34

17)येरवडा, जिल्हापुणे 608/2018 भादविक 392, 34

18)तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे 17/2018 भादविक 399,402,414,120(ब) ,109 (मोक्का)

19/उपनगर, जिल्हा नाशिक 406/2018 भादविक 392, 34

20)संगमनेर शहर, अहमदनगर 137/2018 भादविक 392, 34

21)तोफखाना, अहमदनगर 291/2018 भादविक 395

22)मार्केटयार्ड, 32/2018 भादविक 392, 34

23)लोणी, अहमदनगर 508/2022 भादविक 392, 34 (फरार)

24)शिर्डी, अहमदनगर 179/2022 भादविक 392, 34 (फरार)

25)कोपरगांव तालुका, अहमदनगर 43/2023 भादविक 452, 354, 324, 323, 504, 506, 34 सह अजाज/नाहसं (फरार)

आरोपी नामे सिध्दार्थ रमेश बारसे हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द कर्नाटक व गोवा राज्यात दरोडा,दरोडा तयारी, असे गंभीर स्वरुपाचे एकुण -03 गुन्हे दाखल असुन त्यापैकी तीन गुन्ह्यात फरार आहे. ते खालील प्रमाणे

अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम

1)आदर्शनगर, राज्य कर्नाटक 33/2016 भादविक 399, 402

2)यादगीर,राज्य कर्नाटक 40/2016 भादविक 395

3)पणजी, राज्य गोवा 80/2016 भादविक 395, 120(ब), 427, 342

4)श्रीरामपूर शहर, अहमदनगर 365/2018 भादविक 392, 308, 34

सदरची कारवाई श्री.राकेश ओला पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर,श्री. प्रशांत खैरे अपर पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर व श्रीमती.स्वाती भोर मॅडम,अपर पोलीस अधिक्षक,श्रीरामपूर व श्री. संजय सातव उपविभागीय पोलीस अधिकारी,शिर्डी विभाग व अतिरिक्त प्रभार संगमनेर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

संबंधित बातम्या

टॉप न्यूज़

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :